:: ADMINISTRACJA NIERUCHOMO¦CI ::

Administracja Domu
ul. Piotrkowska 91
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 630-86-88

Administracja Domu
ul. Piotrkowska 76
90-102 £ód¼
tel. (0-42) 630-47-48

Administracja Nieruchomo¶ci
ul. Przemys³owa 7
91-748 £ód¼
tel. (0-42) 650-86-74

Administracja Nieruchomo¶ci
ul. Drewnowska 5
91-002 £ód¼
tel. (0-42) 654-00-19

Administracja Nieruchomo¶ci. Æubard¼
ul. Tybury 7
91-048 £ód¼
tel. (0-42) 651-64-32

Administracja Nieruchomo¶ciuchomo¶ciami £ód¼ - Ba³uty Æabieniec
ul. Warecka 3
91-202 £ód¼
tel. (0-42) 652-89-50

Administracja Nieruchomo¶ciuchomo¶ciami £ód¼ - Górna - Rokicie
ul. Cieszyńska 43
93-554 £ód¼
tel. (0-42) 640-21-64

Administracja Nieruchomo¶ciuchomo¶ciami £ód¼ - Górna D±browa Po³udnie
ul. Felińskiego 9
93-252 £ód¼
tel. (0-42) 643-19-56

Administracja Nieruchomo¶ciuchomo¶ciami £ód¼ - Polesie - Koziny
ul. Wapienna 15
91-087 £ód¼
tel. (0-42) 653-36-93

Administracja nr 3 Pabianickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
ul. 20-go Stycznia 18
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 214-52-30

Administracja nr 5 Pabianickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
ul. gen. Grota-Roweckiego 11a
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-98-41

Administracja os. 650-lecia Zgierskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
ul. Le¶miana 3
95-100 Zgierz
tel. (0-42) 716-53-70

Administracja os. Chojny - Zatorze Spó³dzielni Mieszkaniowej Chojny
ul. Zagraniczna 7
93-377 £ód¼
tel. (0-42) 646-42-57

Administracja os. D±browa Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych
ul. gen. Jaros³awa D±browskiego 93
93-202 £ód¼
tel. (0-42) 643-19-86

Administracja os. im. J. Che³mońskiego Spó³dzielni Mieszkaniowej Ogniwo
ul. Che³mońskiego 2
93-139 £ód¼
tel. (0-42) 643-67-74

Administracja os. Karolew Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych
ul. Bratys³awska 6a, 94-035 £ód¼
tel. (0-42) 686-31-89

Administracja os. Konstytucyjna £ódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - W³asno¶ciowej
ul. Narutowicza 137
90-148 £ód¼
tel. (0-42) 678-99-64

Administracja os. £źczycka - Przźdzalniana Spó³dzielni Mieszkaniowej Zarzew
ul. Ozorkowska 2/6
93-280 £ód¼
tel. (0-42) 681-33-21

Administracja os. M. Kopernika Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych
ul. £±kowa 19
90-554 £ód¼
tel. (0-42) 637-09-76

Administracja os. Matejki £ódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
ul. Matejki 2
91-402 £ód¼
tel. (0-42) 678-99-51

Administracja os. Obywatelska £ódzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
ul. Piźkna 41/43
93-558 £ód¼
tel. (0-42) 684-29-67

Administracja os. Piastów Spó³dzielni Mieszkaniowej Czerwony Rynek
ul. My¶liwska 1
93-519 £ód¼
tel. (0-42) 681-30-45

Administracja os. Pienista Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych
ul. Falista 162
94-116 £ód¼
tel. (0-42) 686-26-06

Administracja os. Podgórna-Kasowa
ul. Kasowa 2
93-173 £ód¼
tel. (0-42) 682-61-90 ]Administracja os. Pojezierska Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle M³odych
ul. gen. Sierakowskiego 65a
91-324 £ód¼
tel. (0-42) 651-23-75

Administracja os. Rozproszone Spó³dzielni Mieszkaniowej Ogniwo
ul. Kopcińskiego 89/93
90-033 £ód¼
tel. (0-42) 674-06-53

Administracja os. S. Æeromskiego Spó³dzielni Mieszkaniowej Teofilów
ul. Rojna 17
91-142 £ód¼
tel. (0-42) 652-98-92

Administracja os. W. Reymonta Spó³dzielni Mieszkaniowej Teofilów
ul. Traktorowa 23a
91-116 £ód¼
tel. (0-42) 652-88-41

Administracja os. Zbiorcza Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Bawe³na
ul. Zbiorcza 17 lok. 47
92-328 £ód¼
tel. (0-42) 674-89-49

Administracja os. Æubard¼ - Koziny Robotniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Bawe³na
ul. Klonowa 39
91-036 £ód¼
tel. (0-42) 651-55-24

Adrem
ul. Piotrkowska 114
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-05-43

An-Ad
ul. Gdańska 91/93
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 637-13-84

Anpa
ul. Mjros³awa £ukasińskiego 4
93-172 £ód¼
tel. (0-42) 681-72-31

Ba³uty-Stare I - Administracja £ód¼-Ba³uty
ul. Wojska Polskiego 49
91-439 £ód¼
tel. (0-42) 657-77-69

Ba³uty-Stare II - Administracja £ód¼ - Ba³uty
ul. Czarnieckiego 4
91-844 £ód¼
tel. (0-42) 655-28-06

Biuro obs³ugi wspólnot mieszkaniowych
ul. £±kowa 3/5
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 637-12-25

Centrum
ul. Piotrkowska 86
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-08-05

Centrum II
ul. Nawrot 31
93-403 £ód¼
tel. (0-42) 636-95-09

Filar
ul. Sienkiewicza 38
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 631-16-76

Gestor
ul. Wróblewskiego 18
93-578 £ód¼
tel. (0-42) 684-69-79

Kay
ul. Próchnika 1
90-408 £ód¼
tel. (0-42) 630-57-64

Orzechowska
ul. ks. Staszica 23 lok. 40
91-763 £ód¼
tel. (0-42) 656-60-59

Peterson
al. Ko¶ciuszki 80/82 lok. 105
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 636-84-38

Profhaus
ul. Piotrkowska 165/169 lok. 805a
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-09-28

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
ul. Brze¼na 3
90-303 £ód¼
tel. (0-42) 636-06-14

Wschód - Administracja £ód¼ - Górna
ul. Lubelska 9/11
93-129 £ód¼
tel. (0-42) 684-52-19

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Brukowa 6/8 lok. 219
91-341 £ód¼
tel. (0-42) 651-61-93

Zak±tna - Administracja £ód¼ - Polesie
ul. 28-go Pu³ku Strzelców Kaniowskich 9
90-749 £ód¼
tel. (0-42) 633-70-81

Zarz±d Administracji Nieruchomo¶ci
ul. Abramowskiego 3
90-355 £ód¼
tel. (0-42) 674-01-56

Zarz±d Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Srebrzyńska 75
94-209 £ód¼
tel. (0-42) 633-75-29