:: AGENCJE NIERUCHOMO¦CI ::
    
   (alfabetycznie)

AB2
ul. Piotrkowska 66
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 633-62-80

Agraf
ul. Æeromskiego 94b
90-550 £ód¼
tel. (0-42) 637-76-52

Akcept
ul. Piotrkowska 68
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 632-21-04

Akces
ul. gen. Jaros³awa D±browskiego 87
93-271 £ód¼
tel. (0-42) 648-38-11

Akropol
ul. Narutowicza 86
90-139 £ód¼
tel. (0-42) 678-20-02

Alcan
ul. ¶w. Jana 7/9
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-30-49

Aldom
ul. Gdańska 30
90-717 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-99


Centrum Nieruchomo¶ci
ul. Piotrkowska 109
90-425 £ód¼
tel. (0-42) 630-70-01
fax (0-42) 630-71-36

Domino
ul. Piotrkowska 67
90-422 £ód¼
tel. (0-42) 630-15-80; 632-82-86
fax (0-42) 632-82-87
e-mail: domino@core.pl
http://www.domino.lodz.pl

AB2
ul. Piotrkowska 66
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 633-62-80

Agraf
ul. Æeromskiego 94b
90-550 £ód¼
tel. (0-42) 637-76-52

Agro-£ód¼
ul. Partyzancka 105/127
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 227-15-15

Akcept
ul. Piotrkowska 68
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 632-21-04

Akces
ul. gen. Jaros³awa D±browskiego 87
93-271 £ód¼
tel. (0-42) 648-38-11

Akropol
ul. Narutowicza 86
90-139 £ód¼
tel. (0-42) 678-20-02

Alcan
ul. ¶w. Jana 7/9
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 215-30-49


Aldom
ul. Gdańska 30
90-717 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-99

Alfa-Lex
ul. 6-go Sierpnia 12
90-416 £ód¼
tel. (0-42) 632-18-08

Alfas
ul. Pomorska 40
91-408 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-80

Anex
ul. Grabieniec 16 lok. 5
91-149 £ód¼
tel. (0-42) 652-82-12

Anilana
al. Pi³sudskiego 141
92-318 £ód¼
tel. (0-42) 674-77-72

Arli
ul. Piotrkowska 114
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 630-60-31

Asko
ul. Tuwima 20
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 639-72-70

Atrium
ul. Piotrkowska 46 lok. 3
90-265 £ód¼
tel. (0-42) 630-55-93

Aura
ul. Piotrkowska 91
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 633-79-99

Bary³a-Barycki Bogus³aw
al. Ko¶ciuszki 93
90-436 £ód¼
tel. (0-42) 636-04-Tel.: (0-42)

Bes
ul. Limanowskiego 40
91-052 £ód¼
tel. (0-42) 654-75-77

Betinex
ul. Gdańska 91/93
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 637-57-03

Biuro obrotu nieruchomo¶ciami
ul. Sienkiewicza 59
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 674-01-11

Biuro po¶rednictwa zamiany mieszkań
ul. Wólczańska 220
90-005 £ód¼
tel. (0-42) 684-55-11

Bop
ul. £±kowa 3/5
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 637-69-91

BP Real Nieruchomo¶ci
pl. Wolno¶ci 2
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 630-42-30

Broker
ul. Rewolucji 1905r. 25
90-206 £ód¼
tel. (0-42) 633-79-75

Ca³ka
ul. POW 30
90-248 £ód¼
tel. (0-42) 631-92-14

Celtel
ul. Piotrkowska 111
90-425 £ód¼
tel. (0-42) 630-93-62

Census
ul. Marszowa 4
94-276 £ód¼
tel. (0-42) 611-22-22

Center
ul. Sienkiewicza 25
90-114 £ód¼
tel. (0-42) 632-60-74

Center House
al. Mickiewicza 15
90-443 £ód¼
tel. (0-42) 636-19-29

Center-Dom
ul. Piotrkowska 82
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-91-09

Centrum 88
ul. Piotrkowska 88
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-79-78

Consus
ul. Moniuszki 1a
90-101 £ód¼
tel. (0-42) 630-26-80

Credo
ul. Piotrkowska 94
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 636-61-95

Damis
ul. Brzezińska 1/3
92-103 £ód¼
tel. (0-42) 679-31-71

Damis-Centrum
ul. Brzezińska 1/3
92-103 £ód¼
tel. (0-42) 679-43-59

Domator
ul. Wiźckowskiego 20
90-722 £ód¼
tel. (0-42) 639-83-05

Dominanta
al. Ko¶ciuszki 74/78
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 630-26-90

Domuss
ul. Piotrkowska 55 lok. 107
90-413 £ód¼
tel. (0-42) 630-47-53

Domy Unibudu - Grab P.W.
Al. Wyszyńskiego 67
94-047 £ód¼
tel. (0-42) 689- 85- 83
fax (0-42) 657- 26- 84

Dr±gowski A.D.
ul. Piotrkowska 79
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 630-04-66

Dzieræawa pomieszczeń dla Spó³dzielni Handlowo - Us³ugowych
ul. Zb±szyńska 3
91-342 £ód¼
tel. (0-42) 651-54-60

Ekspres
ul. Piotrkowska 82
90-102 £ód¼
tel. (0-42) 630-42-34

Elcont
ul. Zielona 15
90-601 £ód¼
tel. (0-42) 630-00-31

Elita
ul. Piotrkowska 26
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 633-38-Tel.: (0-42)

Enterprice & Property Consultants
ul. Piotrkowska 171/173
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 637-70-02

Estate
ul. Piotrkowska 22
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-75

Expert
al. Ko¶ciuszki 3
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 632-12-34
Fart
ul. Piotrkowska 16 lok. 2
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 630-99-49

Femina
ul. Krzemieniecka 2
94-030 £ód¼
tel. (0-42) 686-97-00

Foris
ul. Kilińskiego 112
90-013 £ód¼
tel. (0-42) 676-19-36

Forum-Nieruchomo¶ci
ul. Przedwio¶nie 17
91-490 £ód¼
tel. (0-42) 630-65-10

Gaudi
pl. Henryka D±browskiego 4
90-249 £ód¼
tel. (0-42) 631-98-01

Gepard
ul. Wólczańska 128/134
90-522 £ód¼
tel. (0-42) 636-50-53

Godan
ul. Wschodnia 61
90-266 £ód¼
tel. (0-42) 672-72-98

Grey
ul. Piotrkowska 16
90-269 £ód¼
tel. (0-42) 630-92-32

Hale Targowe
ul. Próchnika 1
90-408 £ód¼
tel. (0-42) 632-66-20

IKS
al. Ko¶ciuszki 123 lok. 423
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-14-79

Imperium 3 - nieruchomo¶ci
ul. Piotrkowska 17
90-406 £ód¼
tel. (0-42) 630-12-01

Instex
ul. Piotrkowska 55 lok. 108
91-417 £ód¼
tel. (0-42) 633-17-63

Inter
ul. Piotrkowska 130
90-434 £ód¼
tel. (0-42) 637-10-45

ITD
ul. Piotrkowska 94
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 639-97-93


Kamir
ul. Puszkina 80
92-516 £ód¼
tel. (0-42) 677-04-01

Kontakt
ul. Sienkiewicza 47
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 630-00-78

Korporacja EuroClasic
ul. Piotrkowska 165/169
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 637-10-55

Korporacja £ód¼
ul. Helska Tel.: (0-42)
91-342 £ód¼
tel. (0-42) 659-63-79

Kosierkiewicz Dariusz
ul. Piotrkowska 56 lok. 1/1a
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 630-37-78

KP Posesja
ul. Piotrkowska 138/140
90-062 £ód¼
tel. (0-42) 636-62-68

Kubimex
pl. Wolno¶ci 12
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-97

La Terre
ul. Nawrot 114
90-029 £ód¼
tel. (0-42) 676-27-18

Laskowski
ul. Æwirki 3
90-448 £ód¼
tel. (0-42) 636-62-57

Lech
ul. Bartoka 67 lok. 105
92-531 £ód¼
tel. (0-42) 673-66-99

Legat
ul. Pomorska 41
90-203 £ód¼
tel. (0-42) 639-86-04

Lenora
ul. Gdańska 47
90-612 £ód¼
tel. (0-42) 632-44-38

Liberum
ul. Piotrkowska 94 lok. 65a
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 632-26-79

Libra-1
ul. Traugutta 4
90-107 £ód¼
tel. (0-42) 630-03-88

Lido
ul. Wólczańska 66
90-516 £ód¼
tel. (0-42) 637-20-66

Lokanda
ul. Rzgowska 26/28
93-172 £ód¼
tel. (0-42) 681-79-50

£ZRM
ul. Limanowskiego 87
91-329 £ód¼
tel. (0-42) 651-24-15

Manhattan
al. Pi³sudskiego 8 lok. 510
90-051 £ód¼
tel. (0-42) 636-31-08

Mar-Dom
ul. Sienkiewicza 82/84
90-318 £ód¼
tel. (0-42) 636-18-01

Mediator
ul. Zachodnia 34
91-063 £ód¼
tel. (0-42) 633-92-37

Mega Corporation
ul. POW 28
90-248 £ód¼
tel. (0-42) 639-75-33

Mezcompu
ul. Piotrkowska 71
90-422 £ód¼
tel. (0-42) 634-02-02

Milionowa
ul. Czźstochowska 38
93-121 £ód¼
tel. (0-42) 672-40-20

Mix
ul. POW 28
90-248 £ód¼
tel. (0-42) 631-95-78

MSM
ul. Æeromskiego 52
90-626 £ód¼
tel. (0-42) 632-82-02

Multimarket
ul. Wigury 9
90-302 £ód¼
tel. (0-42) 637-07-51

Nieruchomo¶ci - Wysocka
ul. Aleksandrowska 102/25
93-224 £ód¼
tel. (0-42) 642-98-81
fax (0-42) 643-54-66

Omega
ul. Piotrkowska 235/241
90-456 £ód¼
tel. (0-42) 637-03-75

Oscar
ul. Zachodnia 77
90-402 £ód¼
tel. (0-42) 630-50-54

Oskar-Dom
ul. Piotrkowska 88
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-50-54; 639-87-64
fax (0-42) 630-50-54

Partner
ul. Sienkiewicza 58
90-058 £ód¼
tel. (0-42) 636-84-04

Patio
ul. Sterlinga 27/29 lok. 203
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 631-92-Tel.: (0-42)

Pawlik
ul. Piotrkowska 45
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 630-19-67

Pekao Development
ul. Piotrkowska 288
91-456 £ód¼
tel. (0-42) 252-61-60

Pewex
ul. Rewolucji 1905r. 44
90-213 £ód¼
tel. (0-42) 632-12-75
Piotrowska Elæbieta
ul. Próchnika 16a
90-404 £ód¼
tel. (0-42) 632-09-40

Pol-Market
ul. Wiźckowskiego 33
90-734 £ód¼
tel. (0-42) 630-68-29

Pol-Market
ul. Piotrkowska 103/105
90-425 £ód¼
tel. (0-42) 632-45-Tel.: (0-42)

Pol-Market
ul. Piotrkowska 171/173
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-06-17

Progress
ul. Limanowskiego 40
91-052 £ód¼
tel. (0-42) 654-21-93

Property
al. Ko¶ciuszki 1
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 630-56-66

Prosper-Dom
ul. Kilińskiego 5
90-421 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-15

Protektor
ul. Brukowa 6
81-341 £ód¼
tel. (0-42) 612-17-89

Próchnik
ul. Gdańska 91
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 637-36-04

Real Invest
ul. Sienkiewicza 65
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 633-76-62

Remadom
ul. Pó³nocna 27/29 lok. 5
91-420 £ód¼
tel. (0-42) 631-10-40

Rent
ul. Zb±szyńska 2
91-342 £ód¼
tel. (0-42) 613-55-55

Rider-Handel
ul. Kilińskiego 185
90-348 £ód¼
tel. (0-42) 674-52-60

Rogalski
ul. Limanowskiego 40
91-052 £ód¼
tel. (0-42) 654-24-81

Sezam
ul. Bydgoska 25
91-036 £ód¼
tel. (0-42) 653-11-01

Sigma
ul. Sienkiewicza 67
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 639-81-56

Spuh
ul. Jaracza 72
90-251 £ód¼
tel. (0-42) 678-40-58

Stoki
ul. Janosika 120
92-108 £ód¼
tel. (0-42) 679-44-69

Strzelczyk i Spó³ka
ul. Piotrkowska 138/140
90-062 £ód¼
tel. (0-42) 636-73-93

Sukces
ul. Sienkiewicza 11/13
90-113 £ód¼
tel. (0-42) 630-38-50

Super Kontakt
ul. £agiewnicka 54/56 lok. 405
91-463 £ód¼
tel. (0-42) 656-33-12

¦wit
ul. Rynek Ba³ucki 5
91-449 £ód¼
tel. (0-42) 640-62-35

Taff
ul. Tuwima 1/3
90-010 £ód¼
tel. (0-42) 630-47-40

Tekum
ul. Milionowa 21
93-105 £ód¼
tel. (0-42) 683-19-61

Terra
ul. Piotrkowska 66
90-105 £ód¼
tel. (0-42) 632-50-24

Tobiks
ul. Piotrkowska 165/169
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-47-82

Tower Building
ul. £±kowa 11
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 639-53-03

Tricomarket
ul. Piotrkowska 270
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-25-33

Twój Dom
ul. Piotrkowska 29 lok. 28
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 633-24-Tel.: (0-42)

Unia
ul. Piotrkowska 107
90-425 £ód¼
tel. (0-42) 630-78-58

Variant A
ul. Wólczańska 128/134
90-527 £ód¼
tel. (0-42) 636-86-85

Verus. nieruchomo¶ci
ul. Przybyszewskiego 28
93-189 £ód¼
tel. (0-42) 682-56-60

VGG International
ul. Senatorska 29
93-192 £ód¼
tel. (0-42) 684-52-51

Victoria
ul. Traugutta 25
90-113 £ód¼
tel. (0-42) 633-55-21

Waszczyk Anna
ul. Wólczańska 7 lok. 12
90-720 £ód¼
tel. (0-42) 633-09-43

Widora
ul. Brze¼na 8 lok. 2
90-303 £ód¼
tel. (0-42) 636-59-02

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Al. J. Pi³sudskiego 150/152
92-230 £ód¼
tel. (0-42) 674-93-78
fax (0-42) 674-93-78

Wiking
ul. ¶w. Jerzego 11
91-072 £ód¼
tel. (0-42) 630-35-31

Wist
ul. Tuwima 28
90-002 £ód¼
tel. (0-42) 630-06-50

Wspólnota
ul. Mencla 36
91-161 £ód¼
tel. (0-42) 656-05-44

Ziemianka zarz±du i obrotu nieruchomo¶ciami
ul. 10-go Lutego 3 lok. 3
90-303 £ód¼
tel. (0-42) 636-04-80

Zimińska Irena
ul. Jaracza 4 lok. 8
90-268 £ód¼
tel. (0-42) 632-60-61