Badowska Ma³gorzata
al. Pi³sudskiego 8 lok. 509
90-051 £ód¼
tel. (0-42) 636-62-74


Czarnecki Piotr
ul. Piotrkowska 122
90-430 £ód¼
tel. (0-42) 636-97-49


Dziuba³towska Elæbieta
ul. Piotrkowska 96
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 632-80-08


Ga³±zka-Mikina Bogna
al. Ko¶ciuszki 101
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 636-72-72


Izba Notarialna
ul. Struga 11 lok. 11
90-609 £ód¼
tel. (0-42) 632-40-84


Jagodziński Aleksander
pl. Wolno¶ci 12
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 632-70-78


Jamińska-Ziomka Krystyna
ul. Solna 7
91-423 £ód¼
tel. (0-42) 630-07-96Kaniecki Rados³aw
al. Ko¶ciuszki 80/82 lok. 405
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 637-67-92


Kapitu³a Daniel
ul. Piotrkowska 171/173
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 637-11-12


Klepaczko Julita
ul. Wiźckowskiego 33
90-734 £ód¼
tel. (0-42) 633-04-62


Kopczyńska Anna
pl. Wolno¶ci 5
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 630-21-09


Koz³owski Janusz
al. Ko¶ciuszki 39
90-418 £ód¼
tel. (0-42) 630-37-36


Król Ma³gorzata
ul. Æwirki 19
90-539 £ód¼
tel. (0-42) 636-66-77


Król Zofia
ul. Piotrkowska 25
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 632-35-10


Kwa¶niewski Zbigniew
ul. Piotrkowska 76
90-102 £ód¼
tel. (0-42) 630-27-63


Lelental Piotr
ul. Narutowicza 24 lok. 17
90-135 £ód¼
tel. (0-42) 633-47-66


Lipke Janusz
ul. Piotrkowska 55
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 633-08-96


Lipke Zbigniew
ul. Piotrkowska 55
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-25-71


Lodzińska Elæbieta
ul. Wróblewskiego 18 lok. 707
93-578 £ód¼
tel. (0-42) 684-31-85


Mróz Wac³aw
ul. Piotrkowska 143
90-434 £ód¼
tel. (0-42) 636-11-44

Nierych³a Ma³gorzata
ul. Wigury 7
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 636-60-72


Olek W³odzimierz
ul. 20-go Stycznia 14
95-200 Pabianice
tel. (0-42) 214-52-53


Pawlak Barbara
ul. Narutowicza 53
90-130 £ód¼
tel. (0-42) 678-27-78


Ramecka-Nastarowicz Katarzyna
ul. Piotrkowska 233
90-456 £ód¼
tel. (0-42) 637-09-50


Rymdejko Graæyna
ul. Piotrkowska 233
90-456 £ód¼
tel. (0-42) 632-27-87


Sierociński Andrzej
ul. Piotrkowska 94
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 633-55-81


Sińska Joanna
ul. Próchnika 1
90-408 £ód¼
tel. (0-42) 632-20-81


Siwińska Anna
ul. Piotrkowska 29
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 633-32-15


Specht Gabriela
pl. Wolno¶ci 5
90-415 £ód¼
tel. (0-42) 633-09-97


Stefańska Krystyna
ul. Piotrkowska 96
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 632-81-90


Szabelska Iwona, Strzźpek Artur
ul. Piotrkowska 165/169
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-49-20


Szafruga Grzegorz
al. Ko¶ciuszki 99
90-441 £ód¼
tel. (0-42) 637-70-10


Szereda Andrzej
ul. Pomorska 18
91-416 £ód¼
tel. (0-42) 632-46-18


Szmaciński Mieczys³aw
ul. Pomorska 41
90-203 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-73


Sztombka Aldona
pl. Wolno¶ci 12
91-415 £ód¼
tel. (0-42) 632-30-54


Szymańska Graæyna
ul. D³uga 29
95-100 Zgierz
tel. (0-42) 716-35-81


¦wieboda Ewa
ul. Piotrkowska 25
90-410 £ód¼
tel. (0-42) 632-35-10


Tuchowski Jacek
ul. Piotrkowska 61
90-417 £ód¼
tel. (0-42) 632-89-00


Wróblewski Mariusz
ul. Piotrkowska 270 lok. 304
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 681-25-65