bank.jpg (14147 bytes)
       REWIDENCI

  ABAK
ul. ¶w. Teresy 91
91-341 £ód¼
tel. (0-42) 617-46-30
tel. (0-42) 640-77-92
fax (0-42) 617-46-28
e-mail: abak@finn.pl 
http://www.abak.finn.pl 

  Acer Consulting
ul. Piotrkowska 220
90-369 £ód¼
tel. (0-42) 637-71-27
fax (0-42) 637-71-27

  ALFA - Biuro rachunkowe
Elæbieta B³aszczyk
ul. Obywatelska 85 pok. 301
93-562 £ód¼
tel. (0-42) 648-60-37
fax (0-42) 648-60-37
kom. 0-501 552-860

  Biuro Bieg³ych Rewidentów
ul. £±kowa 11
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 636-18-04
tel. (0-42) 636-18-79
fax (0-42) 636-18-29
e-mail: coria@coria.pl 
http://www.coria.pl 

  Biuro rachunkowe
- Alina Kopertowska
ul. Tatrzańska (pawilon A) 21 lok. 4
93-219 £ód¼
tel. (0-42) 643-03-48
tel. (0-42) 643-60-48
fax (0-42) 648-93-87
e-mail: ak@biurorachunkowe.lodz.p l

  KBR Consilia Audit Polonia
ul. Æeromskiego 68
90-502 £ód¼
tel. (0-42) 637-10-11
fax (0-42) 637-31-72
http://www.consilia.pl  

  Neo Studio
ul. Rewolucji 1905r. 44 lok. lok. 103
90-213 £ód¼
tel. (0-42) 632-09-43
fax (0-42) 632-09-43
kom. 0-502 545-352
http://www.warta.p l

  Biuro Rachunkowe "BOLD"
ul. Wigury 12a
90-301 £ód¼
tel. (0-42) 637-61-22
fax (0-42) 637-61-22

  Adrem
ul. Piotrkowska 114
90-006 £ód¼
tel. (0-42) 632-05-43

  Adrem
ul. Narutowicza lok. 24 p. 46
£ód¼
tel. (0-90-13) 42

  Agio
ul. Piotrkowska lok. 94
£ód¼
tel. (0-90-10) 42

  Alfa
ul. Piotrkowska lok. 143 p. 112
£ód¼
tel. (0-90-13) 42
tel. (0-90-13) 310

  An-Ad
ul. Gdańska 91/93,
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 637-13-84

  Anpa
ul. mjr. £ukasińskiego 4
93-172 £ód¼
tel. (0-42) 681-72-31

  Audax - kancelaria finansowa
ul. £agiewnicka 54/56 p. V
£ód¼
tel. (0-42) 634-00-95

  AUDITO
ul. Kolarska 141
£ód¼
tel. (0-42) 640-41-37

  Audyt-Bil
ul. Gdańska 91/93
90-613 £ód¼
tel. (0-42) 637-39-33

  Ba³uty-Stare I - Adm. £ód¼-Ba³uty
ul. Wojska Polskiego 49
91-439 £ód¼
tel. (0-42) 657-77-69

  Ba³uty-Stare II - Adm
ul. Czarnieckiego 4
91-844 £ód¼
tel. (0-42) 655-28-06

  BDB Ltd
pl. Zwyciźstwa 2
90-312 £ód¼
tel. (0-42) 674-60-32

  Biuro obs³ugi wspólnot mieszkaniowych
ul. £±kowa 3/5
90-562 £ód¼
tel. (0-42) 637-12-25

  Biuro rachunkowe
ul. Mochnackiego 9/13 lok. 18
93-160 £ód¼
tel. (0-42) 682-23-80

  Biuro rachunkowe - Boæydar Piotrowski
ul. Pi³sudskiego 135 pok. 306
£ód¼
tel. (0-42) 674-11-92
kom. 0-601 221-104

  Biuro rachunkowe - Elæbieta Wawrzak
ul. Tatrzańska 110 lok. 6
£ód¼
tel. (0-42) 642-36-00

  Buchalter
ul. Piotrkowska 79
90-423 £ód¼
tel. (0-42) 630-35-53

Centrum
ul. Piotrkowska 86
90-103 £ód¼
tel. (0-42) 630-08-05

  Centrum II
ul. Nawrot 31
83-403 £ód¼
tel. (0-42) 636-95-09

  ELMA-AUDIT
ul. Strzelców Kaniowskich 65
£ód¼
tel. (0-42) 630-89-89

  Filar
ul. Sienkiewicza 38
90-009 £ód¼
tel. (0-42) 631-16-76

  Fin-Inkasso
ul. Wólczańska 27
90-607 £ód¼
tel. (0-42) 630-33-42

  Gestor
ul. Wróblewskiego 18
93-578 £ód¼
tel. (0-42) 684-69-79

  Grand
ul. Legionów 43
91-232 £ód¼
tel. (0-42) 632-66-86

  Inkassing
al. Ko¶ciuszki 1
80-418 £ód¼
tel. (0-42) 630-75-00

  Integral Audit & Finance
al. Ko¶ciuszki 80/82 lok. 508
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 637-64-44

  Kaczmarski Inkasso
ul. Tkacka 15a
90-156 £ód¼
tel. (0-42) 639-97-62

  Kancelaria ksiźgowo - podatkowa
ul. Sterlinga 27/29
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-42

  Kancelaria ksiźgowo - podatkowa
ul. Sterlinga 27/29
90-212 £ód¼
tel. (0-42) 630-31-42

  Kay
ul. Próchnika 1
90-408 £ód¼
tel. (0-42) 630-57-64

  Krzechka Ma³gorzata
ul. Traktorowa lok. 141/143
£ód¼
tel. (0-91-20) 304

  Lex Servis
ul. Ko³³±taja 8,
91-427 £ód¼
tel. (0-42) 679-14-10

  Markiewicz Jerzy
ul. Kopcińskiego 32 lok. 9
93-120 £ód¼
tel. (0-42) 678-51-76

  Mazur Eugenia
ul. Piotrkowska 270 lok. 1409
90-361 £ód¼
tel. (0-42) 684-57-01

  Micha³ Kulejowski
ul. Bratys³awska 21/30
£ód¼
tel. (0-42) 686-92-79

  Miran

ul. Brukowa 6 lok. 220
91-341 £ód¼
tel. (0-42) 651-64-86

  Orzechowska
ul. ks. Staszica 23 lok. 40
91-763 £ód¼
tel. (0-42) 656-60-59

  Peterson
al. Ko¶ciuszki 80/82 lok. 105
90-437 £ód¼
tel. (0-42) 636-84-38

  Plus
ul. Gdańska lok. 91/93
£ód¼
tel. (0-90-61) 42

  Polaudit
ul. Struga 26 lok. 36
90-513 £ód¼
tel. (0-42) 637-32-21

  Profhaus
ul. Piotrkowska 165/169 lok. 805a
90-447 £ód¼
tel. (0-42) 636-09-28

  Providum
ul. Traugutta 25
90-113 £ód¼
tel. (0-42) 632-21-12

  RasteR
ul. Mickiewicza 15a
90-443 £ód¼
tel. (0-42) 637-65-68
fax (0-42) 637-65-68
kom. 0-601 263-361

  SAPG
ul. Franciszkańska 104-112
91-845 £ód¼
tel. (0-42) 616-06-79

  SAPG
ul. Franciszkańska 104-112
91-845 £ód¼
tel. (0-42) 616-06-79

  Sekwestrator
ul. Piotrkowska 16 lok. 2
90-262 £ód¼
kom. 0-601 923-170

  Sigma
ul. Traktorowa 141/143
91-203 £ód¼
tel. (0-42) 652-47-15